Iomall a’ Mhòid

Bidh taghadh de thachartasan gu math farsaing aig luchd-tadhail Mòd nan Eilean Siar ’nuair nach eil iad aig farpaisean.

Gheibh sibh Prògram Iomall a’ Mhòid 2016 an seo. Tha sinn an dòchas gun còrd na tachartasan ribh.