Seann Bhaile an Òbain/ Old Oban

Gabh iongnadh mu na caractaran agus na suidheachaidhean a tha air cumadh a thoirt air an Òban thar nam bliadhnaichean le Bob MacCulloch agus ceòl tùsail bho Erik Spence agus Dave Mason.
Seann Bhaile an Obain
Marvel at the characters and the scenes that have shaped Oban over the years with Bob MacCulloch and original music from Erik Spence and Dave Mason.
Old Oban