Pub Music Circuit/ Cearcall Ciùil

Cearcall Ciùil

Tha tòrr a’ dol anns an Òban an t-seachdain seo. Thigibh gu na taighean-seinnse airson deagh cheòl is craic
Pub Music Circuit
There’s lots going on in Oban this week! Come along to the pubs for good music and plenty craic.