Clàraidhean de luchd-buannachaidh co-fharpaisean a’ Mhòid aig Stiùidio a’ BHBC / BBC Mòd Recording Sessions

Clàraidhean de luchd-buannachaidh co-fharpaisean a’ Mhòid aig Stiùidio a’ BHBC, BBC Studio, St. Columba Church Hall, Corran Brae, Oban

Diluain 12mh agus Dimairt 13mh (Na dorsan a’ fosgladh eadar 6.00f agus 6.20f)
Dihaoine 16mh (Na dorsan a’ fosgladh eadar 8.45f agus 9.15f)

Airson tiocaid cuir fòn gu 07624 910 525

Mòd Recording sessions, BBC Studio, St. Columba Church Hall, Corran Brae, Oban

Monday 12th and Tuesday 13th October. Doors open between 6pm and 6.20pm.
Friday 16th October. Doors open between 8.45pm and 9.15pm.

For tickets please phone 07624 910 525

Barrachd fiosrachadh / More info